دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | 2017 Monday 11 December        |         آسا = آذربایجان سر ایران

متن خبر :

آخرین اخبار از تعطیلی مدارس آذربایجان شرقی در روز یکشنبه / بروز می شود

بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، به دنبال بارش برف و برودت هوا، برنامه برگزاری کلاس های مدارس استان در شهرستان هاو مناطق مختلف به شرح زیر اعلام می شود:

آخرین اخبار از تعطیلی مدارس آذربایجان شرقی در روز یکشنبه / بروز می شود
دی ۰۴
۰۰:۱۸ ۱۳۹۵

در شهرستان مراغه :

کلیه مقاطع مدارس مناطق  شهری و روستایی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. ضمناً زمان امتحانات داخلی مقطع متوسطه دوره دوم متعاقبا اعلام خواهد شد.

در شهرستان ملکان :

در مناطق روستائی مدارس کلیه مقاطع  و در مناطق شهری مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه دوره ی اول و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

در شهرستان شبستر ومنطقه تسوج :

مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدائی و متوسطه ی دوره اول در مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

در شهرستان  عجب شیر :

مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه ی دوره ی اول در مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

دربخش صوفیان :

مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی در مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. مدارس مقطع متوسطه ی دوره ی اول و دوم با یک ساعت تاخیر ، راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

در شهرستان چاراویماق:

کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

در بخش نظرکهریزی:

کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

در شهرستان هشترود:

مدارس کلیه  مقاطع تحصیلی مناطق شهری و روستایی تعطیل و مدارس و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

در شهرستان بناب :

مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدایی و دوره ی اول متوسطه و پایه دهم متوسطه دوره ی دوم در در مناطق شهری  و مدارس کلیه مقاطع در مناطق روستائی کلیه مقاطع  تعطیل اعلام می گردد.

در شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس: 

مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد و در بخش سیه رود شهرستان جلفا ؛ مدارس مقاطع متوسطه ی دوره اول و دوم با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

در شهرستان آذرشهر و بخش گوگان: 

مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

 در بخش خاروانا :

مدارس مقطع پیش دبستانی تعطیل و مدارس بقیه مقاطع تحصیلی با یک ساعت تاخیر در ساعت ۹ شروع خواهند شد.

در بخش ترکمان چای:

کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

در بخش کاغذ کنان :

کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

در شهرستان اسکو و بخش خسروشاه و شهرجدید سهند و بخش ایلخچی  :

مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل و مدارس بقیه مقاطع تحصیلی با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

در شهرستان میانه :

مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدائی و متوسطه دوره ی اول مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. مدارس مقطع متوسطه دوره ی دوم با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

در بخش صوفیان :

مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه دوره ی اول در مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. مدارس مقطع متوسطه ی دوره ی دوم با یک ساعت تاخیر ، راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

در بخش کندوان:

کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

در نواحی پنجگانه شهرستان تبریز :

مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی در مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

در شهرستان بستان آباد  :

مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه دوره ی اول  در مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

در منطقه خواجه :

مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. مدارس مقطع متوسطه ی دوره ی اول و دوم  با یک ساعت تاخیر ، راس ساعت ۹ شروع خواهد شد.

در منطقه تیکمه داش :

مدارس کلیه  مقاطع تحصیلی مناطق شهری و روستایی تعطیل و مدارس و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

در منطقه مهربان :

مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدایی در مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. مدارس مقاطع دوره ی اول و دوم متوسطه با یک ساعت  تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

در شهرستان هریس :

کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی با تاخیر یک ساعته در ساعت ۹ شروع خواهند شد.

About Author

asanews@j

asanews@j

اخبار مشابه

۳ دیدگاه

  1. امید
    امید دی ۰۴, ۰۰:۳۸

    تبریز چی شده؟ یا تبریز جز استان نیست؟؟!

    ارسال پاسخ به این دیدگاه

نوشتن دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.
لطفا با دقت پر کنید. *