شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ | 2017 Saturday 23 September        |         آسا = آذربایجان سر ایران

متن خبر :

پس از سه دهه هنوز در كوچه و خيابان هاي شهر شنيده مي شود ؛

شعر معروف «حسینه یرلر آغلار، گویلر آغلار» استاد شهریار

آسانیوز:بيش از سي سال از سرايش شعر معروف «حسینه یرلر آغلار، گویلر آغلار» مي گذرد. شعري كه پس از سه دهه هنوز در كوچه و خيابان هاي شهر شنيده مي شود و ياد و خاطره شاعر بزرگ ايران زمين را با نام حضرت حسين بن علي عليه السلام پيوند مي دهد.

شعر معروف «حسینه یرلر آغلار، گویلر آغلار» استاد شهریار
مهر ۱۸
۰۹:۵۹ ۱۳۹۵

در این پادکست شعر توسط خود استاد خوانده شده و استاد موذن زاده نیز آنرا اجرا کرده است.

شعر معروف «حسینه یرلر آغلار، گویلر آغلار» در اردیبهشت سال ۱۳۵۸ سروده شده است. قالب آن غزل و بحر آن «هزج مسدس محذوف»  (مفاعیلن مفاعیلن فعولن) است. این شعر در دیوان ترکی شهریار با اشاره ای به نام مرحوم «دلریش اردبیلی» آمده است. شهریار در سروده دیگری نیز با تضمین از بیت معروفی از دلریش، به این نوحه سرای معروف ادای احترام داشته است:

مَحرّم دیر خانیم زینب عزاسی

بیزی سسلیر حسینین کربلاسی

یولی باغلی قالیب دشمن الینده

داها زوارینین یوخ سس صداسی

«بوگون کرب و بلا ویران اولوبدی

حسین اؤز قانینا غلطان اولوبدی»

که بیت سوم آن چنان که گفته شد از مرحوم دلریش است. اما در شعر «حسینه یرلر آغلار، گویلر آغلار» این اشاره فقط جهت ادای احترامی دوباره به دلریش است و گاه این تصور را در ذهن خواننده ایجاد می کند که شهریار در این اثر نیز از شعر دلریش استقبال کرده است و کمتر کسی است که بداند استاد شهریار در سرایش این غزل از نوحه سرایی به نام «عبدالحسین خازن» تضمین کرده است.

تاثیر سلیقه شعری مردم عام بر شعر:

مصرع دوم بیت ششم شعر خازن (علم آغلار شه آغلار لشگر آغلار) با توجه به قدرت و لحن حماسیی که دارد، امروزه در ادامه شعر  شهریار خوانده می شود و عموم عزاداران آن را بیتی از ابیات استاد شهریار می پندارند، که این، نشان دهنده تاثیر انتخاب و سلیقه عامه مردم در شعر است که گاه مستقل از شاعر عمل کرده و در خدمت حس و حال شعر قرار می گیرد.

یک اثر چند وجهی با تلمیح های متعدد:

نوحه ها و اشعار عاشورایی اغلب روایی هستند. به این ترتیب که ممکن است شاعر، یک اتفاق مشخص مثل خروج امام و اهلبیت علیهم السلام از مدینه، ورود به کربلا ، قضیه حر و … را در طول شعر توصیف کند.

پیراهن معروف امام (ع):

حسینون  کوینگی زهرا الینده

چکر قیحا قیامت محشر آغلار

شهادت طفل شش ماهه امام  و آشفتگی و اختلاف در میان لشگریان یزیدی:

آتاندا حرمله اوخ کربلاده

گوریدون دشمن آغلار لشگر آغلار

حسرت رباب از شیری که پس از شهادت طفلش از سینه تراوید:

رباب، نیسگل دوشونده سود گورنده

علیِّ اصغری  یاد ایلر آغلار

شهادت حضرت علی (ع):

علی، شقق القمر، محراب تیلیت قان

قولاق ویر، مسجد اوخشار منبر آغلار

و در خاتمه شعر، از نام یک شخصیت تاریخی، حماسی (مالک اشتر) به عنوان قافیه استفاده می شود و به این ترتیب ضرباهنگ شعر در خدمت مفهوم قرار گرفته و عنصر «عاطفه» بر «حماسه» غلبه می کند:

علی دن «شهریار» سن بیر اشاره

قوجاقلار قبری مالک اشتر   آغلار

پیوند عاطفه و باور مذهبی شاعر:

یکی از شاخص ترین ویژگی های زبان ترکی، بار عاطفی عمیقی است که حتی در برخی اصطلاحات و مکالمات روزمره این زبان نیز نهفته  است. ویژگی که گاهی حتی می تواند شعر ترکی از آرایه هایی نظیر تشبیه، استعاره، تلمیح و … بی نیاز کند. شهریار برخی از این کلمات را در شعر فارسی خود مطرح می کند و از امتیاز یک زبان برای عمق بخشیدن به یک زبان دیگر استفاده می کند. نظیر واژه «وای» که ماخذ ترکی داشته و شاعر در نیمایی معروف «ای وای مادرم» به بهترین نحو از آن بهره گرفته است. در این غزل، این عنصر مهم با باورهای مذهبی شاعر پیوند می خورد و تاثیری دوچندان بر مخاطب می گذارد.

به عنوان عبارت «کور اولموش» یک نفرین کاملا مصطلح و رایج در زبان ترکی است که امروزه نیز ممکن است در مورد اطرافیان مان به کار ببریم. از طرف دیگر آن چه معمول است این است که «لعنت» مختص سرزنش اموات خبیث و  «نفرین» مختص افراد زنده است.  اما شهریار با به کار گیری همین نفرین پیش پا افتاده برای یک شخصیت منفور تاریخی که هم اکنون وجود خارجی ندارد و  به گواهی تاریخ با روشی بسیار فجیع تر از کور شدن، توسط مختار هلاک شده است، حس بیزاری خود را از این شخصیت به صورت کاملاً محسوس و عاطفی به مخاطب القا می کند. کلمات «گوریدین»، «نیسگل» و «تیلیت قان» نیز از دیگر واژه های این شعر هستند که ویژگیی مشابه آن چه اشاره شد، دارند:

آتاندا حرمله اوخ کربلاده

«گوریدون» دشمن آغلار لشگر آغلار

رباب، «نیسگل» دوشونده سود گورنده

علیِّ اصغری  یاد ایلر آغلار

علی، شقق القمر، محراب «تیلیت قان»

قولاق ویر، مسجد اوخشار منبر آغلار

زبان صمیمی و روان:

ممکن است در سایر آثار ترکی شهریار واژه ای استفاده شود که دارای ریشه محلی بوده و دریافتن معنی آن برای تمام مخاطبان میسر نباشد اما زبان بهره گرفته شده در این شعر ساده، روان و از جنس زبان محاوره مردم انتخاب شده است. به طوری که می توان گفت واژه ای در شعر نیست که پی بردن به معنی آن دشوار باشد.

Poetry professor Shhryardrbarh event of Ashura
More than thirty years after the composition of the famous poem “Hossaine Yrlr Ghlar, Gvylr Ghlar” passed. After three decades of poetry which are still heard on the streets of the town and the memory of the great Iranian poet by the name of Imam Hussein bin Ali al bind.
In this podcast poem read by her teacher and teacher s prayer has also been implemented.

Famous poem “Hossaine Yrlr Ghlar, Gvylr Ghlar” was written in May 1358. Ghazal and Bahr mold it to “Msds Hzj blacked out” (Mfayln Mfayln Fvln) is. It’s poetry in Turkish Court with reference to the late “sore ARDABILI” states. SH in another poem with the famous lines from sore guarantee, is a homage to the famous dirge:

Muharram late Khanym Z. Zasy
Bayesian Sslyr Hsynyn Krblasy

Julian Baghly Qalyb enemy Alyndh
Daha Zvarynyn Sdasy sauce yok!

“Bvgvn carbon and immediately destroyed Avlvbdy
H. Oz Qanyna tumble Avlvbdy ”

As was said of the late third bit is sore. But the poem “Hossaine Yrlr Ghlar, Gvylr Ghlar” This refers only to pay tribute to a sore back, and sometimes the impression created in the mind of the reader that in this work the prince of poetry has received less sore one who knows professor SH in the composition of the lyric dirge called “AAH capacitor” is guaranteed.

Effect on public taste, poetic lyrics:
The second verse of the sixth verse poem capacitor (s Ghlar Ghlar Science Division Ghlar) due to its strength and tone Hmasyy today’s more poetry and all the mourners recited the couplets of verses Professor Shahryar believe that this represents selection and influence public taste in poetry is sometimes act independently of the poet’s sense of the poem is placed in service.

The effect of multiple polyhedral allusion:
Ashura mourning and lyrics are often narrative. So that might be a poet, an event known as the Exodus and the Infallible Imams, Imam of the Al Madinah, arriving in Karbala, case and movement throughout the poem describes.
Famous shirt Imam (AS):
Hsynvn Kvyngy Z Alyndh
Doom Resurrection Qyha Chkr Ghlar

Martyrdom of Imam six month old baby and confusion and disagreement among the armies of Yazid:
Tanda Hrmlh ouch Krbladh
Gvrydvn enemy army Ghlar Ghlar

R. regret the death of her child from breast milk after Travyd:
Rabab, Nysgl Dvshvndh profit Gvrndh
Ali Asghari reminded Aylr Ghlar
Martyrdom of Imam Ali (AS):
Ali, Apartments moon, Tylyt sanctuary law
Qvlaq Weir, Avkhshar mosque pulpit Ghlar

And at the end of the poem, the name of a historical figure, epic (Malek) is used as the rhyme and rhythm of poetry is thus placed at the service concept and the characters ’emotions’ to ‘epic’ to take over:
A. Dan “prince” Bir Sen pointed
Malek grave Qvjaqlar Ghlar

Bonds of affection and religious beliefs of the poet:
One of the most prominent features in Turkish, is a deep emotional burden that lies on some terms and the language of everyday conversation. Qualities that can sometimes Turkish poetry of the array, such as simile, metaphor, and allusion may be needless. Some of the words in the poem Persian prince and he makes his points of a language that uses a different language to deepen. Words like “Wow,” the Turkish sources and famous poet Nymayy “Oh My” is best taken advantage of it. In this sonnet, the most important element of his religious beliefs tied puts a multiplier effect on the audience.
As the term “blind Avlmvsh” a very common and popular in Turkish cursing the day may also apply in the case of our family. On the other hand, what is common is that the “curse” evil underworld blame for the “curse” is dedicated to living persons. But it’s the same damn trivial to apply for a historically unpopular character that does not exist and is now certified on a very tragic way to one of the blind being MOKHTAR annihilated by been the character the sense aversions perfectly sensible to inspire the audience’s emotions. The words “Gvrydyn”, “Nysgl” and “Tylyt law” and other words of this poem are the same as those mentioned features, they are:

Tanda Hrmlh ouch Krbladh
“Gvrydvn” Ghlar enemy army Ghlar

R., “Nysgl” Dvshvndh profit Gvrndh
Ali Asghari reminded Aylr Ghlar

Ali, Apartments moon, the sanctuary “Tylyt law.”
Qvlaq Weir, Avkhshar mosque pulpit Ghlar

Friendly language and mind:
May be used in other works of Turkish prince, a term that has local roots and discover what it means is not possible for all audiences, but the language used This poem is a simple, selected people flowing of colloquial. So that we can say a word in a poem that is difficult to understand the meaning of it

اخبار مشابه

۰ دیدگاه

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

دوست دارید دیدگاه خودتون رو به اشتراک بزارید؟

نوشتن دیدگاه

نوشتن دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.
لطفا با دقت پر کنید. *