سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ | 2017 Tuesday 25 July        |         آسا = آذربایجان سر ایران

صوت و فیلم


 عناوین اصلی
    مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند عزم ملی است

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی:

مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند عزم ملی است

آساخبر: رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه مقابله با آسیب های اجتماعی نیازمند عزم ملی است، افزود: نقش پایگاه‌های اورژانس اجتماعی در این زمینه بسیار مهم است.
۰ دیدگاه مشاهده خبر
    فیلم بساط اغذیه فروشی سیب زمینی و تخم مرغ در حاشیه ائل گلی

فیلم بساط اغذیه فروشی سیب زمینی و تخم مرغ در حاشیه ائل گلی

۰ دیدگاه مشاهده خبر
    فیلم مسافران تابستانی در ائل گلی

فیلم مسافران تابستانی در ائل گلی

۰ دیدگاه مشاهده خبر
    فیلم عاشیق چنگیز در همایش هنرمندان پیشکسوت

فیلم عاشیق چنگیز در همایش هنرمندان پیشکسوت

۰ دیدگاه مشاهده خبر
    فیلم نی نوازی شاگرد مرحوم کسایی در همایش هنرمندان پیشکسوت

فیلم نی نوازی شاگرد مرحوم کسایی در همایش هنرمندان پیشکسوت

۰ دیدگاه مشاهده خبر
    فیلم تارنوازی در نمایشگاه صنایع دستی

فیلم تارنوازی در نمایشگاه صنایع دستی

۰ دیدگاه مشاهده خبر
    فیلم قانون نوازی در نمایشگاه صنایع دستی

فیلم قانون نوازی در نمایشگاه صنایع دستی

۰ دیدگاه مشاهده خبر
    فیلم: اجرای آهنگ محلی با سوت توسط چوپانی در قره داغ

فیلم: اجرای آهنگ محلی با سوت توسط چوپانی در قره داغ

۰ دیدگاه مشاهده خبر
    فیلم فوتسال مس سونگون و شهرداری ساوه

فیلم فوتسال مس سونگون و شهرداری ساوه

۰ دیدگاه مشاهده خبر
    فیلم آیین پیرداغی

فیلم آیین پیرداغی

۰ دیدگاه مشاهده خبر